Obchodné podmienky

Všeobecné informácie

Proste Vape SRO
Stará Vajnorská 3338/17
831 04 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko

e-mail: contact@justvape.nu

Každý môže nakupovať na justvape.nu, musí vám však byť minimálne 18 rokov.

Platby

Just Vape SRO prijíma platby prostredníctvom služieb Dankort / VISA-Dankort, VISA, VISA Elektron, MasterCard, MobilePay Online a ApplePay.

Za kreditné karty sa neúčtujú žiadne poplatky.

Suma bude z vášho kartového účtu stiahnutá až po odoslaní tovaru.

Nákladná doprava

Just Vape SRO prináša vo všetky pracovné dni. Spoločnosť JustVape nepokrýva DPH, colné poplatky a stratu tovaru v dôsledku zabavenia tovaru na colnici. Čas prepravy a ceny sa v jednotlivých krajinách líšia a závisia od prepravnej spoločnosti DHL Express, UPS EU, PostNord, Deutsche Post a DPD International.

DHL Express po celom svete: 1-2 pracovné dni. To neplatí pre vzdialené miesta, kde preprava trvá dlhšie.
UPS EU: 2-7 dní.
PostNord: 2 – 14 dní.
DPD International: 2-7 dní.

Storno práva

Ako spotrebiteľ máte pri nákupe u nás 14-dennú lehotu na zváženie, v ktorej máte právo nákup zrušiť.

Táto lehota na zváženie uplynie 14 dní po dni, keď ste dostali svoj tovar. Ak ste si pri rovnakom nákupe objednali niekoľko položiek a sú doručované osobitne, plynie lehota odo dňa, keď ste dostali poslednú položku.

Ak sa nákup skladá z niekoľkých zásielok alebo častí, právo na zrušenie zanikne 14 dní po dni, keď dostanete poslednú zásielku alebo posledný diel.

Lehota znamená, že do 14 dní od prijatia tovaru nám dáte vedieť, že chcete nákup zrušiť. Môžete poslať e-mail na adresu contact@justvape.nu alebo využite štandardný formulár na zrušenie, ktorý nájdete na konci obchodných podmienok.

Nákup nemôžete zrušiť odmietnutím prevzatia tovaru, pokiaľ nás o tom zároveň neinformujete.

Objednávku nie je možné po zakúpení zákazníkom zrušiť, ale objednávku je možné vrátiť, ak nás o to požiadate e-mailom.

Ruší sa časť nákupu

Ak ste od nás kúpili viac ako jednu položku, môžete vrátiť jednu alebo viac položiek, aj keď boli zakúpené v jednej objednávke.

Upozorňujeme, že náklady na prepravu sa nevracajú, ak zrušíte časť svojho nákupu.

Vrátenie tovaru

Keď ste nás informovali, že rušíte nákup, máte na vrátenie tovaru 14 dní.

Za vrátenie balíka musíte zaplatiť sami a budete zodpovední za jeho poškodenie počas prepravy.

Žiadne právo na zrušenie
Nasledujúce dohody nie je možné zrušiť:

Dodávky zapečatených vecí, ktoré zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť, ak bola po dodaní porušená plomba.

Stav článku, keď ho vrátite

Ak sa hodnota článku zníži a dôvod je ten, že ste ho použili akýmkoľvek spôsobom nad rámec toho, čo bolo nevyhnutné na kontrolu typu a vlastností článku a jeho fungovania, potom je možné vrátiť iba časť kúpnej sumy spoločnosti ty. Suma, ktorú je možné vrátiť, závisí od predajnej hodnoty výrobku, a v určitých prípadoch to môže znamenať, že je možné vrátiť iba náklady na dopravu.

Odporúčame vám vrátiť výrobok v pôvodnom balení.

Ak originálne balenie chýba, môže to znížiť hodnotu výrobku.

 

Vrátenie kúpnej sumy

Ak zrušíte nákup, dostanete späť svoje peniaze. Ak sa hodnota článku zníži, odpočítame sumu, za ktorú zodpovedáte.

 

Vrátime vám všetky platby, ktoré od vás prijmeme, vrátane nákladov na doručenie (ktoré sa však nevzťahuje na ďalšie náklady na doručenie, ak ste si vybrali inú formu doručenia, ako je najlacnejší štandardný spôsob doručenia, ktorý ponúkame), a to najneskôr do 14 dní od deň, keď sme dostali vaše oznámenie, že chcete zrušiť dohodu.

Peniaze vám vrátime rovnakým platobným prostriedkom, ktorý ste použili pri nákupe, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Môžeme pozdržať platbu, kým nedostaneme článok, pokiaľ nám nepošlete dokumentáciu, že ste ho vrátili.

Zašlite článok:

Proste Vape SRO
Stará Vajnorská 3338/17
831 04 Bratislava-Nové Mesto

Slovensko

Budeme prijímať iba balíčky odoslané priamo na túto adresu.

Právo podať sťažnosť

Keď s nami obchodujete ako spotrebiteľ, uplatňuje sa európsky zákon o predaji tovaru.
To znamená, že máte právo podať sťažnosť do 24 mesiacov. Pred vrátením článku nás prosím kontaktujte.

Ak je vaša sťažnosť oprávnená, znamená to, že v závislosti od konkrétnej situácie môžete buď nechať tovar opraviť alebo vymeniť, alebo vám vrátiť peniaze, prípadne znížiť cenu.

Sťažnosť musíte podať v „primeranej lehote“ po zistení chyby. Ak reklamujete do dvoch mesiacov od zistenia chyby, bude sa na ňu vždy pozerať v primeranej lehote.

Ak je reklamácia oprávnená, vrátime vám náklady na dopravu (v rámci dôvodu a maximálne 12 EUR). Tovar musí byť vždy vrátený vo vhodnom obale. Nezabudnite tiež získať potvrdenie o odoslaní, aby sme vám mohli zaplatiť vaše náklady na prepravu.

Upozorňujeme, že životnosť elektronických cigariet a príslušenstva môže mať obmedzenú životnosť, a to aj pri bežnom používaní, a že táto doba sa môže skrátiť pri nesprávnom alebo nesprávnom použití. Skutočná životnosť bude preto zvyčajne kratšia ako reklamačná doba.

Mody so vstavanými článkami a stratenými lítiovými článkami majú záruku až 12 mesiacov.

Zašlite článok:

Proste Vape SRO
Stará Vajnorská 3338/17
831 04 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko

Budeme prijímať iba balíčky odoslané priamo na túto adresu.

Po vrátení článku priložte podrobný popis problému.

 

Zásady osobných údajov

Keď s nami obchodujete, potrebujeme nasledujúce informácie:

Meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

 

Zaregistrujeme a odovzdáme osobné údaje, ktoré sú potrebné na doručenie tovaru k vám.

Osobné údaje sú zaregistrované na serveri JustVapeS.RO a sú uchovávané päť rokov, potom sú údaje vymazané.

Okrem toho spolupracujeme s množstvom ďalších spoločností, ktoré uchovávajú a spracúvajú údaje. Tieto spoločnosti spracúvajú údaje výhradne v našom mene a nesmú ich používať na svoje vlastné účely.

Spolupracujeme iba so spracovateľmi údajov v EÚ alebo v krajinách, kde bude vašim údajom poskytnutá primeraná ochrana.

Na justvape.nu je osobou zodpovednou za údaje Just Vape SRO

Máte právo byť informovaní, aké podrobnosti o vás spracovávame.
Ak sa domnievate, že podrobnosti nie sú presné, máte právo na ich opravu. V určitých situáciách sme povinní vymazať vaše osobné údaje, ak nás o to požiadate. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich použili. Môžete nás tiež kontaktovať, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú spracovávané spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom. Môžete nám tiež napísať na adresu: contact@justvape.nu

Kde sa môžete sťažovať

Ak chcete ako spotrebiteľ reklamovať svoj nákup, kontaktujte nás prostredníctvom contact@justvape.nu . Ak sa vám nepodarí nájsť riešenie, môžete zaslať sťažnosť Centru pre riešenie sťažností na adresu:

Môžete sa sťažovať na online portáli sťažností Európskej komisie tu – http://ec.europa.eu/odr

Štandardný formulár na zrušenie

(Tento formulár je potrebné vyplniť a vrátiť až po uplatnení práva na zrušenie.)

 

Na

JustVape.nu S.R.O
Stará Vajnorská 3338/17
831 04 Bratislava-Nové Mesto

Slovensko

contact@justvape.nu

 

Chcem využiť právo na zrušenie v kúpnej zmluve týkajúce sa nasledujúcich tovarov / služieb:

__________________________________________________________________________________

 

Objednané, dátum: _______________________________ Prijaté, dátum: _______________________________

 

Meno spotrebiteľa: ______________________________________________________________________________

 

Adresa spotrebiteľa: ___________________________________________________________________________

 

Podpis spotrebiteľa: _________________________________________ Dátum: _________________

(iba ak je obsah formulára uvedený na papieri)

 

 

 

Obchodné podmienky boli naposledy aktualizované dňa 16.12.2020

DEAR CUSTOMERS
We still have some great Black Friday offers available.
Special offers with extra large savings can be found under OFFERS.

Longer handling time may occur due to Black Friday.
Scroll to Top
error: Alert: Content is protected !!